band met logo

De tentoonstelling heeft plaats in Zaal de Eikel, Bruggesteenweg 11 te Zwevezele tijdens het eerste weekend van oktober. Op deze tentoonstelling zijn de volgende diergroepen vertegenwoordigd: hoenders, duiven, konijnen en cavia's, watervogels en parkvogels.
Op donderdag brengen de deelnemers hun dieren binnen en worden ze elk in een aparte kooi ingekooid.
Op vrijdag worden de dieren dan gekeurd door ervaren keurmeesters. De tentoonstelling is in feite een schoonheidswedstrijd. Ieder dier moet aan bepaalde eisen voldoen die eigen zijn voor dit welbepaald ras. Al deze eigenschappen samen noemt men de standaard van het ras. Het is aan de keurmeesters om uit te maken of elk dier aan die eisen beantwoord, welke positieve of negatieve punten naar voor komen en hoe goed het dier beantwoord aan de standaard. Alle eigenschappen samen worden geëvalueerd door een "predikaat"; dit is een quotering tussen 90 (juist voldoende) en 97 (een extra goed dier) punten al naar gelang de kwaliteiten van het dier. Het is ook aan de keurmeester om een kampioen en een tweede kampioen per soort en de besten per ras aan te duiden.
Daarna wordt er op het secretariaat een klassement gemaakt van alle predikaten en worden er nog bijkomende prijzen berekend volgens het puntenaantal. Er zijn verschillende trofee's en naturaprijzen te winnen.

Op zaterdag en zondag is de tentoonstelling dan toegankelijk voor het publiek. Alle medewerkers staan klaar om iedereen hartelijk te ontvangen en indien nodig een woordje uitleg te verschaffen over wat er allemaal te zien is, want voor velen zijn al die verschillende rassen hoenders, duiven, konijnen en cavia's, watervogels en parkvogels nog totaal onbekend. Ook de aanwezige deelnemers geven graag een woordje uitleg.
Zondag na 16.00 uur is er dan de prijsuitreiking en worden de winnaars in de "bloemetjes" gezet. Verdere inlichtingen kunnen bekomen worden bij Martine Hoens, telefoonnr. 050/825320 of gsm nr. 0498/579282.
Iedereen wordt heel hartelijk uitgenodigd een kijkje te komen nemen.